QupZilla continues development as Falkon browser. There will be no more QupZilla releases.

Windows

Ubuntu

openSUSE

Fedora

Chakra

Debian

Mageia

Arch Linux

Gentoo

Linux AppImage

FreeBSD

Mac OS X

OS/2

Haiku

Kod Źródłowy

Windows

Instalator i wersja portable dla Windows mogą być pobrane poprzez kliknięcie w poniższe linki

Windows Installer x86 | Windows Installer x64 | Portable Edition

Debian

Możesz zainstalować QupZille wykonując te komendy

   sudo apt-get install qupzilla
       

Ubuntu

Użytkownicy Ubuntu (i innych bazujących na Ubuntu dystrybucji) mogą zainstalować QupZille wykonując komendy

   sudo apt-get install qupzilla
       

Gentoo

Możesz zainstalować QupZille wykonując te komendy

   emerge --ask qupzilla
       

Arch Linux

Możesz zainstalować QupZille wykonując te komendy

   pacman -S qupzilla
       

Chakra

Możesz zainstalować QupZille wykonując te komendy

   pacman -S qupzilla
       

openSUSE

(.rpm) mogą być pobrane po przez kliknięcie w link poniżej

Fedora

Możesz zainstalować QupZille wykonując te komendy

   yum install qupzilla
       

Mageia

Możesz zainstalować QupZille wykonując te komendy

   urpmi qupzilla
       

FreeBSD

Możesz zainstalować QupZille wykonując te komendy

   ports: cd /usr/ports/www/qupzilla/ && make install clean
   package: pkg install qupzilla
       

Mac OS X

QupZilla dla Mac OS X mogą być pobrane po przez kliknięcie w link poniżej

Mac OS X image (.dmg)
  sha256: f9c8fb0f59e2347a490f161495a152d0a91692b42b2ca2a62cdd22289625d92e       
   Homebrew: brew cask install qupzilla
       

OS/2

QupZilla dla OS/2 mogą być pobrane po przez kliknięcie w link poniżej

OS/2 package
  sha256: 467f6b10c2876fc72f8dfa9c9345423b55955763d9d0156c52c9fc6229fef116       

Haiku

QupZilla dla Haiku mogą być pobrane po przez kliknięcie w link poniżej

Haiku package (on depot.haiku-os.org)

Linux AppImage

AppImage mogą być pobrane po przez kliknięcie w link poniżej

QupZilla AppImage (64bit)
  sha256: b319b14dabf5d9d92e8591e96d33993c2e8cb266fe0dfacace6480409f8be83e       

Kod Źródłowy

Możesz pobrać kod źródłowy klonując repozytorium (jeżeli masz zainstalowany git)

   git clone git://github.com/QupZilla/qupzilla.git
      

Możesz również podejrzeć go na stronie i pobrać jako archiwum zip

pokaż kod na github.com | pobierz aktualny snapshot