Fork me on GitHub

Windows

Ubuntu

openSUSE

Fedora

Chakra

Debian

Mageia

Arch Linux

Gentoo

Ostali Linux

FreeBSD

Mac OS X

OS/2

Haiku

Izvorni kôd

Windows

Windows instalacijski program i portabl inačica mogu se preuzwti klikom na poveznice ispod

Windows Installer | Portable Edition

Debian

Qupzillu možete instalirati pokretanjem ovih naredbi

   sudo apt-get install qupzilla
       

Ubuntu

Ubuntu (i ostale Ubuntu temeljene linux distribucije) korisnici mogu instalirati QupZilla pokretanjem ovih naredbi

   sudo apt-get install qupzilla
       

Gentoo

Qupzillu možete instalirati pokretanjem ovih naredbi

   emerge --ask qupzilla
       

Arch Linux

Qupzillu možete instalirati pokretanjem ovih naredbi

   pacman -S qupzilla
       

Chakra

Qupzillu možete instalirati pokretanjem ovih naredbi

   pacman -S qupzilla
       

openSUSE

(.rpm) može se preuzeti klikom na donje poveznice

Fedora

Qupzillu možete instalirati pokretanjem ovih naredbi

   yum install qupzilla
       

Mageia

Qupzillu možete instalirati pokretanjem ovih naredbi

   urpmi qupzilla
       

FreeBSD

Qupzillu možete instalirati pokretanjem ovih naredbi

   ports: cd /usr/ports/www/qupzilla/ && make install clean
   package: pkg install qupzilla
       

Mac OS X

QupZilla za Mac OS X može se preuzeti klikom na donje poveznice

Mac OS X image (.dmg)
   Homebrew: brew cask install qupzilla
       

OS/2

QupZilla za OS/2 može se preuzeti klikom na donje poveznice

OS/2 package

Haiku

QupZilla za Haiku može se preuzeti klikom na donje poveznice

Haiku package (on depot.haiku-os.org)

Ostali Linux

Slika programa može se preuzeti klikom na donje poveznice

QupZilla AppImage (64bit)

Izvorni kôd

Možete dobiti izvorni kôd kloniranjem repozitorija (ako imate instalirani git)

   git clone git://github.com/QupZilla/qupzilla.git
      

Također ga možete vidjeti na webu i preuzeti ga u zip arhivi

pogledajte izvorni kôd na github.com | preuzmi trenutno izdanje