QupZilla continues development as Falkon browser. There will be no more QupZilla releases.

Windows

Ubuntu

openSUSE

Fedora

Chakra

Debian

Mageia

Arch Linux

Gentoo

Linux AppImage

FreeBSD

Mac OS X

OS/2

Haiku

Código fonte

Windows

Windows installer and portable version can be downloaded by clicking on links below

Windows Installer x86 | Windows Installer x64 | Portable Edition

Debian

Podes instalar QupZilla executando esta orde

   sudo apt-get install qupzilla
       

Ubuntu

Ubuntu (and other Ubuntu-based linux distros) users can install QupZilla by running these commands

   sudo apt-get install qupzilla
       

Gentoo

Podes instalar QupZilla executando esta orde

   emerge --ask qupzilla
       

Arch Linux

Podes instalar QupZilla executando esta orde

   pacman -S qupzilla
       

Chakra

Podes instalar QupZilla executando esta orde

   pacman -S qupzilla
       

openSUSE

(.rpm) pódense descargar premendo nas ligazóns de abaixo

Fedora

Podes instalar QupZilla executando esta orde

   yum install qupzilla
       

Mageia

Podes instalar QupZilla executando esta orde

   urpmi qupzilla
       

FreeBSD

Podes instalar QupZilla executando esta orde

   ports: cd /usr/ports/www/qupzilla/ && make install clean
   package: pkg install qupzilla
       

Mac OS X

QupZilla para Mac OS X pódense descargar premendo nas ligazóns de abaixo

Mac OS X image (.dmg)
  sha256: f9c8fb0f59e2347a490f161495a152d0a91692b42b2ca2a62cdd22289625d92e       
   Homebrew: brew cask install qupzilla
       

OS/2

QupZilla para OS/2 pódense descargar premendo nas ligazóns de abaixo

OS/2 package
  sha256: 467f6b10c2876fc72f8dfa9c9345423b55955763d9d0156c52c9fc6229fef116       

Haiku

QupZilla para Haiku pódense descargar premendo nas ligazóns de abaixo

Haiku package (on depot.haiku-os.org)

Linux AppImage

AppImage pódense descargar premendo nas ligazóns de abaixo

QupZilla AppImage (64bit)
  sha256: b319b14dabf5d9d92e8591e96d33993c2e8cb266fe0dfacace6480409f8be83e       

Código fonte

Podes obter o código fonte colando o repositorio (sempre que teñas git instalado)

   git clone git://github.com/QupZilla/qupzilla.git
      

Ademais poder velo en liña e descargalo nun arquivo de zip

ver a fonte en github.com | descargar o código fonte actual