Fork me on GitHub

Windows

Ubuntu

openSUSE

Fedora

Chakra

Debian

Mageia

Arch Linux

Gentoo

Друга дистрибуция

FreeBSD

Mac OS X

OS/2

Haiku

Изходен код

Windows

Инсталатор за Windows портативна версия могат да бъдат свалени чрез кликване на линковете по-долу

Windows Installer | Portable Edition

Debian

Можете да инсталирате QupZilla, като изпълните следната команда

   sudo apt-get install qupzilla
       

Ubuntu

Ubuntu (и други Ubuntu-базирани Линукс дистрибуции) потребители могат да инсталират QupZilla, като изпълнят следните команди

   sudo apt-get install qupzilla
       

Gentoo

Можете да инсталирате QupZilla, като изпълните следната команда

   emerge --ask qupzilla
       

Arch Linux

Можете да инсталирате QupZilla, като изпълните следната команда

   pacman -S qupzilla
       

Chakra

Можете да инсталирате QupZilla, като изпълните следната команда

   pacman -S qupzilla
       

openSUSE

(.rpm) могат да бъдат изтеглени чрез следните връзки:

Fedora

Можете да инсталирате QupZilla, като изпълните следната команда

   yum install qupzilla
       

Mageia

Можете да инсталирате QupZilla, като изпълните следната команда

   urpmi qupzilla
       

FreeBSD

Можете да инсталирате QupZilla, като изпълните следната команда

   ports: cd /usr/ports/www/qupzilla/ && make install clean
   package: pkg install qupzilla
       

Mac OS X

QupZilla за Mac OS X могат да бъдат изтеглени чрез следните връзки:

Mac OS X image (.dmg)
   Homebrew: brew cask install qupzilla
       

OS/2

QupZilla за OS/2 могат да бъдат изтеглени чрез следните връзки:

OS/2 package

Haiku

QupZilla за Haiku могат да бъдат изтеглени чрез следните връзки:

Haiku package (on depot.haiku-os.org)

Друга дистрибуция

AppImage могат да бъдат изтеглени чрез следните връзки:

QupZilla AppImage (64bit)

Изходен код

Вие може да се снабдите с изходния код, като го клонирате от хранилището (ако имате инсталиран „git“)

   git clone git://github.com/QupZilla/qupzilla.git
      

Също може да го разгледате в Мрежата и да го изтеглите в zip архив

вижте кода на github.com | свалете текущо копие