QupZilla continues development as Falkon browser. There will be no more QupZilla releases.

Přispět do QupZilly

QupZilla je projekt open source, Vaše pomoc je tedy vítána! Velmi rád zahrnu změny, které mi pošlete. Úprava zdrojových kódů však není jediný způsob jak pomoci, můžete přeložit QupZillu do vašeho jazyka nebo se pouze podělit se svými přáteli. Každá (i malá) pomoc se cení.

Získání zdrojového kódu

Nejjednodušší způsob jak získat zdrojový kód QupZilly je klonovat repozitář z githubu. Stačí spustit tento příkaz

$ git clone git://github.com/QupZilla/qupzilla.git

a můžete se pustit do vývoje. Vaše úpravy mi můžete posílat e-mailem nebo přímo na githubu.

Překlad do jiných jazyků

Another way how to contribute is to add or improve current translations. If you want add new language, you can generate new translations file manually, or you can contact me, and I will do it for you. Please use Transifex for updating translations.

Více informací o překládání zde [wiki na githubu]

Přispět

Pokud máte rádi QupZillu, můžete také přispět menším peněžním obnosem.