QupZilla continues development as Falkon browser. There will be no more QupZilla releases.

Подпомагане на QupZilla

QupZilla е проект с отворен код, така че, Вашата помощ е изключително добре приета! Аз много бих се радвал, да включа „поправки“, които сте ми изпратили. Но променянето на кода, не е единственият начин да помогнете: Може да преведете QupZilla на Вашия език или просто да я споделите с приятелите си. Помнете, всяка (дори минимална) помощ е високо ценена!

Получаване на кода

Най-лесният начин да получите кода на QupZilla е, като го клонирате от github хранилището. Може да го направите изпълнявайки следната команда:

$ git clone git://github.com/QupZilla/qupzilla.git

след което можете да започнете с промените. Можете да ми изпратите „поправките“ си по ел. поща, или на github.

Превеждане на други езици

Друг начин, чрез който да допринесете е да добавите или подобрите сегашните преводи. Ако искате да добавите нов език, можете да генерирате нов файл за преводи ръчно или да се свържете с мен и Аз ще го направя вместо вас. Моля използвайте Transifex за обновяване на преводите.

Повече информация относно превеждането тук [wiki на github]

Дарение

Ако харесвате QupZilla, може да дарите малка сума пари.