QupZilla continues development as Falkon browser. There will be no more QupZilla releases.

Относно QupZilla

QupZilla е нов и много бърз „QtWebEngine“ браузър. Стремежът му е да бъде лек уеб браузър, наличен за всички основни платформи. Този проект първоначално е създаден само за образователни цели. Но още от старта си, QupZilla израства в многофункционален браузър.

QupZilla притежава всички стандартни функции, които очаквате от един уеб браузър. Това включва отметки, история (двете също така в страничната лента) и раздели. Освен това, тя има активирано по подразбиране блокиране на реклами чрез вградена AdBlock приставка.

История

Най-ранната версия на браузъра QupZilla е пусната през декември 2010 година и е написана на Python с PyQt4 обкръжение. След няколко версии, QupZilla е напълно пренаписана на C++ с QT работна среда. Windows версията на QupZilla е създадена с помощта MinGW, но поради огромен проблем с Flash, сега е компилирана с „Microsoft Visual C ++ Compiler 2008“. Първа публична версия е 1.0.0-b4.

До версия 2.0, QupZilla използва QtWebKit. QtWebKit сега е преустановен, и новите версии използват QtWebEngine.

Кой създава QupZilla?

David Rosca (nowrep)
Притежател на проекта и главен разработчик
Студент в Чешкия Технически Универсистет
IRC: nowrep (irc.freenode.net)
E-mail: nowrep at gmail dot com
Jabber/XMPP: nowrep at jabbim dot cz

Отделно от писането на програмния код, други допринасят също чрез превод или подкрепяйки QupZilla. Пълен списък на участниците може да бъде намерен here [на github].
Можете също така да се присъедините към IRC-канала #qupzilla на irc.freenode.net за да общувате с някой, който е участвал в QupZilla.