Fork me on GitHub

Windows

Ubuntu

openSUSE

Fedora

Chakra

Debian

Mageia

Arch Linux

Gentoo

Inny z rodziny Linux

FreeBSD

Mac OS X

OS/2

Haiku

Kod Źródłowy

Windows

Windows installer and portable version can be downloaded by clicking on links below

Windows Installer | Portable Edition

Debian

32 i 64 bitowe paczki (.deb) mogą być pobrane po przez kliknięcie w link poniżej

32bit Debian package | 64bit Debian package

Ubuntu

Użytkownicy Ubuntu (i innych bazujących na Ubuntu dystrybucji) mogą zainstalować QupZille wykonując komendy

   sudo apt-get install qupzilla
       

Gentoo

Możesz zainstalować QupZille wykonując te komendy

   emerge --ask qupzilla
       

Arch Linux

Możesz zainstalować QupZille wykonując te komendy

   pacman -S qupzilla
       

Możesz zainstalować przeglądarkę QupZilla na bibliotece Qt4 wykonując następujące polecenie

   pacman -S qupzilla-qt4
       

Chakra

Możesz zainstalować QupZille wykonując te komendy

   pacman -S qupzilla
       

openSUSE

32 i 64 bitowe paczki (.rpm) mogą być pobrane po przez kliknięcie w link poniżej

Fedora

Możesz zainstalować QupZille wykonując te komendy

   yum install qupzilla
       

Mageia

Możesz zainstalować QupZille wykonując te komendy

   urpmi qupzilla
       

FreeBSD

Możesz zainstalować QupZille wykonując te komendy

   ports: cd /usr/ports/www/qupzilla/ && make install clean
   package: pkg install qupzilla
       

Mac OS X

QupZilla dla Mac OS X mogą być pobrane po przez kliknięcie w link poniżej

Mac OS X image (.dmg)
   Homebrew: brew cask install qupzilla
       

OS/2

QupZilla dla OS/2 mogą być pobrane po przez kliknięcie w link poniżej

OS/2 package

Haiku

QupZilla dla Haiku mogą być pobrane po przez kliknięcie w link poniżej

Haiku package (on depot.haiku-os.org)

Inny z rodziny Linux

32 oraz 64 bitowe prekompilowane archiwa tar (.tar.gz) mogą być pobrane po przez kliknięcie w link poniżej

32bit tarball | 64bit tarball

Kod Źródłowy

Możesz pobrać kod źródłowy klonując repozytorium (jeżeli masz zainstalowany git)

   git clone git://github.com/QupZilla/qupzilla.git
      

Możesz również podejrzeć go na stronie i pobrać jako archiwum zip

pokaż kod na github.com | pobierz aktualny snapshot