Fork me on GitHub

Windows

Ubuntu

openSUSE

Fedora

Chakra

Debian

Mageia

Arch Linux

Gentoo

Altres distribucions Linux

FreeBSD

Mac OS X

OS/2

Haiku

Codi font

Windows

Windows installer and portable version can be downloaded by clicking on links below

Windows Installer | Portable Edition

Debian

Paquets de 32 bits i 64 bits (.deb) podeu baixar-lo fent clic als enllaços de sota

32bit Debian package | 64bit Debian package

Ubuntu

Ubuntu (and other Ubuntu-based linux distros) users can install QupZilla by running these commands

   sudo apt-get install qupzilla
       

Gentoo

Podeu instal·lar el QupZilla executant aquesta ordre

   emerge --ask qupzilla
       

Arch Linux

Podeu instal·lar el QupZilla executant aquesta ordre

   pacman -S qupzilla
       

You can install QupZilla on Qt4 by running this command

   pacman -S qupzilla-qt4
       

Chakra

Podeu instal·lar el QupZilla executant aquesta ordre

   pacman -S qupzilla
       

openSUSE

Paquets de 32 bits i 64 bits (.rpm) podeu baixar-lo fent clic als enllaços de sota

Fedora

Podeu instal·lar el QupZilla executant aquesta ordre

   yum install qupzilla
       

Mageia

Podeu instal·lar el QupZilla executant aquesta ordre

   urpmi qupzilla
       

FreeBSD

Podeu instal·lar el QupZilla executant aquesta ordre

   ports: cd /usr/ports/www/qupzilla/ && make install clean
   package: pkg install qupzilla
       

Mac OS X

QupZilla per a Mac OS X podeu baixar-lo fent clic als enllaços de sota

Mac OS X image (.dmg)
   Homebrew: brew cask install qupzilla
       

OS/2

QupZilla per a OS/2 podeu baixar-lo fent clic als enllaços de sota

OS/2 package

Haiku

QupZilla per a Haiku podeu baixar-lo fent clic als enllaços de sota

Haiku package (on depot.haiku-os.org)

Altres distribucions Linux

Paquets precompilats de 32 bits i 64 bits (.tar.gz) podeu baixar-lo fent clic als enllaços de sota

32bit tarball | 64bit tarball

Codi font

Podeu obtenir el codi font clonant el repositori (si teniu el git instal·lat)

   git clone git://github.com/QupZilla/qupzilla.git
      

També el podeu visualitzar en línia i baixar-lo en un arxiu zip

podeu visualitzar la font a github.com | baixa la instantània actual