Fork me on GitHub

Windows

Ubuntu

openSUSE

Fedora

Chakra

Debian

Mageia

Arch Linux

Gentoo

Друга дистрибуция

FreeBSD

Mac OS X

OS/2

Haiku

Изходен код

Windows

Windows installer and portable version can be downloaded by clicking on links below

Windows Installer | Portable Edition

Debian

32 бита и 64 бита пакети (.deb) могат да бъдат изтеглени чрез следните връзки:

32bit Debian package | 64bit Debian package

Ubuntu

Ubuntu (и други Ubuntu-базирани Линукс дистрибуции) потребители могат да инсталират QupZilla, като изпълнят следните команди

   sudo apt-get install qupzilla
       

Gentoo

Можете да инсталирате QupZilla, като изпълните следната команда

   emerge --ask qupzilla
       

Arch Linux

Можете да инсталирате QupZilla, като изпълните следната команда

   pacman -S qupzilla
       

Можете да инсталирате QupZilla чрез Qt4, като изпълните следната команда

   pacman -S qupzilla-qt4
       

Chakra

Можете да инсталирате QupZilla, като изпълните следната команда

   pacman -S qupzilla
       

openSUSE

32 бита и 64 бита пакети (.rpm) могат да бъдат изтеглени чрез следните връзки:

Fedora

Можете да инсталирате QupZilla, като изпълните следната команда

   yum install qupzilla
       

Mageia

Можете да инсталирате QupZilla, като изпълните следната команда

   urpmi qupzilla
       

FreeBSD

Можете да инсталирате QupZilla, като изпълните следната команда

   ports: cd /usr/ports/www/qupzilla/ && make install clean
   package: pkg install qupzilla
       

Mac OS X

QupZilla за Mac OS X могат да бъдат изтеглени чрез следните връзки:

Mac OS X image (.dmg)
   Homebrew: brew cask install qupzilla
       

OS/2

QupZilla за OS/2 могат да бъдат изтеглени чрез следните връзки:

OS/2 package

Haiku

QupZilla за Haiku могат да бъдат изтеглени чрез следните връзки:

Haiku package (on depot.haiku-os.org)

Друга дистрибуция

32 бита и 64 бита готови тар-архиви (.tar.gz) могат да бъдат изтеглени чрез следните връзки:

32bit tarball | 64bit tarball

Изходен код

Вие може да се снабдите с изходния код, като го клонирате от хранилището (ако имате инсталиран „git“)

   git clone git://github.com/QupZilla/qupzilla.git
      

Също може да го разгледате в Мрежата и да го изтеглите в zip архив

вижте кода на github.com | свалете текущо копие